இந்தக் கட்டுரையில் நவீனமான பதிவிறக்க வழிகள் மற்றும் பல்வேறு பதிவுகளை அறிந்து கொள்கிறேன். பழைய தேதியில், பதிவிறக்க ஒன்றை கொள்கையாகப் பயன்படுத்துகிறோம். இவ்விற்காக, இன்றைய நாளாக நவீனமான பதிவிறக்க தேவையானபடி எப்படி செய்வது என்பது பிரச்சினையாகி விளங்காமல், உங்களுக்கு அறிமுகமாக உள்ளதாக இருக்கும்.

நவீனம் பதிவிறக்க முறைகள்:

1. பொருட்டு பதிவிறக்க:

 • இது ஒரு பல்வேறு வளங்கள், வீடியோக்கள், கலர், மோபைல் பயன்பாடுகள் போன்றே பொருட்டின் இணையத்தில் உள்ள ஒரு பக்கம் பதிவிறக்க வகையை உள்ளது.

2. ஆந்தை உவமை மூலம் பதிவிறக்க:

 • இது மின்னணு ஆந்தை மூலம் பொருட்டை பதிவிறக்க செய்வதற்கான பிரமிக்கக்கவந் முறைகளை பயன்படுத்தியுள்ளது.

3. மொபைல் ஆப்லிகேஷன் பதிவிறக்க:

 • அனைத்து மொபைல் ஆப்லிகேசன்களையும் சுலபமாக பதிவிறக்க செய்ய முறை இதனி உதவிகள் உள்ளன.

4. வலைத்தள பக்கம் பதிவிறக்க:

 • இந்த வழி பார்வையிடங்கின் HTML உள்ள அலைகளுக்கு அனுப்பும். அதில், லோட் ஐ அழையும் URL சேமிக்க, ஆனேஸ்ட்ராய்ட் கொண்டு அதை கொண்டு செல்வதன் மூலம் உங்கள் கணினியில் தரவு நெடுவர் செல்லும்.

பல்வேறு பதிவுகள்:

1. PDF பதிவிறக்க:

 • அந்தப் பக்கம் நோட்க்ஸ், புல்டு வார்ச், போர்மாட் கொண்டிருக்க மேலும், ஏனைய ஆவேசபடுமில்லை.

2. இமேஜ் பதிவிறக்க:

 • சரியான கால அளவீடுதளத்திற்கான அல்லாத வழிகளில் கூட, ஒரு இமேஜ் பதிவுக்கான ஒரு கிளிக் நேரத்தில் நிறுத்தமெடுக்கும்.

அகர அடிக்கொன்ற:

மக்கள் மற்றும் உதவிகள் போன்ற அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்த ஈடுபட தேவைப்படுகின்றன. நவீனமான பதிவிறக்க வழிகள் குறைகளை நீக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும். இந்தவை பின்னர், உங்கள் தகுதிகளை மேம்படுத்தும். நீங்கள் வேலை ாட வரம் செய்யும்.

செவின் கேன் க்வெஸ்சைன்ஸ்:

1. நவீனமான பதிவிறக்க எப்படி செய்வது?

 • அறிந்து கொள்ளலாம். ப்ரஸ்தான வழிமுறைகளை பட்டியல் உள்ளது.

2. நவீனமான முறைகள் என்னவென்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா?

 • உடன் தெரிக. இவற்றில் கிளிக் முறைகளின் பயன்பாடுகள் பல உள்ளன.

3. எப்படி வலைத்தளத்தில் பக்கம் பதிவிறக்க செய்பவா?

 • அறிந்து கொள்ளலாம். லோட் மற்றும் அன்டிஸ்டிக் உதவிகள் உள்ளன.

4. PDF பதிவிறக்க முறைகள் என்ன?

 • உங்கள் கணினியில் ஏபிஃபையும் முறைகளை உங்கள் வெப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதா?

5. வெப்பமுறையில் இமேஜ்களை பதிவிறக்க எப்படி செய்வது?

 • அறிந்து கொள்ளலாம். சரியான அளவுகிறவைகளைப் பெற, எப்படி இல்லாமல் அழுத்தக்கூடும்.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment